Ayırıcı

 • Hava ortamında açma kapama yapan DÖNER AYIRICILAR kullanılmaktadır.
 • Ana bara ile yük arasında güvenli arasında güvenli izolasyon (ayırma aralığı) sağlar.
 • 3 Kutuplu ve 2 konumlu (KAPALI AÇIK) olup mekanizma üzerindeki hareketli göstergelerden konumları izlenilebilmektedir.
 • Yüksüz olarak açma-kapama yapmaktır.
 • Döner ayırıcılarda özel olarak tasarlanmış ve mekanik darbelere dayanıklı EPOKSİ REÇİNE GEÇİT İZOLATÖRLERİ kullanılmaktadır.

Yük Ayırıcı

 • EPOKSİ REÇİNE muhafaza içerisindeki SF6 gazlı ortamda anahtarlama yapan SF6 GAZLI YÜK AYIRICILARI kullanılmaktadır.
 • 3 kutuplu ve 3 konumlu (KAPALI-AÇIK-TOPRAKLANMIŞ) olup mekanizma üzerindeki hareketli göstergelerden konumları izlenebilmektedir.
 • Mühürlü basınç sistemine uygun yapıdadır.
 • Biriktirilmiş enerji ile kumanda edilen mekanizma ile donatılmıştır.

Kesici

 • Yandan mekanizmalı SF6 Gazlı Kesiciler kullanılmaktadır.
 • İlgili şartnamelere uygun -Farklı markalarda- Kesiciler kullanılabilmektedir.
 • Kullanılan kesiciler mühürlü basınç sistemine uygun yapıdadır.

Topraklama Ayırıcıları

 • TB1 ve TB2 olmak üzere iki değişik tipte topraklama ayırıcısı kullanılmaktadır.

TB1 Tipi Topraklama Ayırıcısı

 • Topraklama ayırıcısı istenen tüm hücrelerde kullanılır.
 • Kısa devre (40Ka tepe) üzerine 5 kez kapatabilen tipte.
 • (Sınıf:B)
 • Bağımsız el kumandalı(kapamada)

TB2 Tipi Topraklama Ayırıcısı

 • ‘’Yük Ayırıcı Sigorta Bileşiği’ ’trafo koruma hücrelerinin yük tarafında (sigortanın altında) kullanılmaktadır,
 • Kısa devre (1kA etken, 2,5 kA tepe) üzerine kapatabilen tipte
 • Bağımsız el kumandalı (Kapamada)