SFA-RM 17,5 tip hücreler; orta gerilim elektrik dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış kompakt yada modüler yapıda SF6 GAZI YALITIMLI anahtarlama ve kumanda düzenleridir. Ana devreyi oluşturan anahtarlama elemanları, baralar gibi tüm teçhizat, SF6 Gazı ile dolu paslanmaz bir kazan içerisinde yer aldığından hava yalıtımlı hücrelerin aksine yükseklik, nem ve rutubetten etkilenmemektedir. Trafo fideri, vakum kesicili olup kendinden beslemeli röle kullanılır. Kendinden beslemeli röle ile yapılacak AÇMA işleminde ilave bir Yardımcı Servis Güç Kaynağına gerek duyulmaz. Dahili ve Harici tipleri vardır.